Offerte aanvraag

Online reserveren
espace aquatique camping

Reglement waterpark

Elke persoon of groep die de omheining van het waterpark betreedt, onderwerpt zich zonder voorbehoud aan dit reglement, evenals aan de uitbreidingen of verwijzingen ervan in de vorm van posters of pictogrammen die zich overal in de inrichting bevinden. Elke persoon of groep is verplicht de instructies en richtlijnen van het zwembadpersoneel op te volgen.

Dit reglement zal zichtbaar en permanent in de inrichting worden opgehangen.

I. TOEGANG TOT DE ZWEMBADEN

Het waterpark is alleen toegankelijk voor mensen die op de camping verblijven en een armbandje dragen dat ze van de receptie hebben gekregen.

Het zwemparadijs is elke dag open van 10.00 tot 19.30 uur (dienstregeling hangt ook bij de ingang). De toegang tot de zwembaden en glijbanen is een ¼ uur voor sluiting van het zwemparadijs verboden. De evacuatie zal ook plaatsvinden ¼ uur voor de sluiting van het watergebied en de stopzetting van de werking van de boeienrivier.

Toegang tot ons waterpark is verboden om:

 • Dieren
 • Mensen in een staat van dronkenschap of abnormale opwinding
 • Mensen onder invloed van psychofarmaca
 • Mensen met of verdacht van besmettelijke ziekten
 • Personen in een toestand van duidelijke onreinheid
 • Kinderen onder de 12 jaar zonder begeleiding van een volwassene die toezicht op hen kan houden
 • Mensen die geen badkleding dragen

De directie kan altijd, om technische redenen of om redenen van overmacht, de tijdelijke of definitieve sluiting van het watergebied gelasten zonder dat dit kan worden verholpen.

II. VEILIGHEID

De wet verplicht de beheerder van de camping niet om een ​​badmeester te hebben die toezicht houdt op het zwembad, aangezien het zwembad van de camping wordt beschouwd als een privézwembad voor collectief gebruik, dwz gereserveerd voor klanten. De beheerder is alleen gebonden aan de voorschriften van de apparatuur en de kwaliteit van het water.

Kinderen die baden in de zwembaden van de camping vallen onder de verantwoordelijkheid van hun wettelijke voogden. In die zin moeten ouders ook hun toezichtplicht respecteren. Omzendbrief van 04 augustus 1981: Een advies van de Raad van State in zitting van 26 januari 1993 bevestigt dat dit soort zwembaden waarvan de toegang is voorbehouden aan eigen klanten niet mag worden beschouwd als voor het publiek toegankelijke zwembaden in de zin van wet nr. 51-662 van 24 mei 1951 (bij gebrek aan de uitgifte van een betaald toegangsbewijs). Hierdoor zijn ze niet onderworpen aan toezicht door gekwalificeerd of zelfs gekwalificeerd personeel.

Voor de veiligheid van de kleintjes is het waterpark afgesloten met beveiligde poorten en voldoet het aan de hotelnormen. Het waterpark is een gebied op blote voeten. Rekken bij de ingang van de zwembaden staan ​​tot uw beschikking voor uw schoenen.

Mensen die niet kunnen zwemmen, zullen ervoor zorgen dat ze niet naar gebieden gaan waar ze niet kunnen lopen.

Reddingsmiddelen kunnen levens redden. Behoudens overmacht is het gebruik van reddings-, EHBO- en brandweeruitrusting enkel voorbehouden aan het personeel van de inrichting.

III. HYGIËNE

Vanwege de evolutie van de hygiënenormen zijn alleen lycra- en/of neopreenbadpakken (stoffen bedoeld om in te baden) toegestaan. Shorts, bermuda’s of andere kleding die niet geschikt is om te zwemmen (alle stoffen die niet bedoeld zijn om in te baden) worden systematisch geweigerd. Geaccepteerde outfits moeten duidelijk hun samenstelling weergeven in Lycra en/of Neopreen (stoffen bedoeld om in te baden). Loszittende kleding, zelfs in lycra/neopreen, wordt om veiligheidsredenen geweigerd.

Hutten, douches en toiletten zijn beschikbaar om om te kleden (bij de ingang van het binnenzwembad); evenals een commode om de kleintjes te verschonen (verplichte waterluier om te zwemmen). We herinneren je eraan dat douchen verplicht is voor elke duik.

Toegang tot de zwembaden is niet toegestaan ​​voor personen:

Lijdend aan bewezen huidaandoeningen of laesies

Niet gekleed in een klassiek en schoon zwempak, verenigbaar met de goede zeden en exclusief gereserveerd voor het bad

De doorgang in de douche en in het voetenbad niet gerespecteerd hebben

IV. LEVENSSTIJL

Roken is verboden in het watergebied

Het is verboden om drank en voedsel te consumeren in het watergebied

Het is ten strengste verboden om met schoenen rond te lopen in de omheining van het watergebied

Hij wordt verdedigd:

 • Andere zwemmers van streek maken door handelingen of houdingen die anderen niet respecteren
 • De installaties te bevuilen of te beschadigen door inscripties, tekeningen, vuil, snijwonden, stoten of andere bewerkingen
 • Om te rennen, om zwemmers in het water te duwen, om te schreeuwen of om apneu te oefenen
 • Om te duiken of te springen
 • Om producten te gebruiken of toe te passen die het water in de zwembaden zouden kunnen verontreinigen

Het gebruik in de baden van zwemvliezen, snorkels, ballen of andere voorwerpen is onderworpen aan de toestemming van de badmeester.

De directie behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding elke persoon uit te sluiten en te vervolgen wiens houding, woorden of gedrag in strijd zijn met de moraal, gezondheids- en veiligheidsregels en niet in overeenstemming met het campingreglement.

V. GESCHILLEN

Het management wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen veroorzaakt door gebruikers, die volledig verantwoordelijk zijn voor schade aan derden, apparatuur en terreinen.De camping wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal binnen zijn terreinen en kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor elke verdwijning van voorwerpen of kleding

Onverminderd eventuele rechtsmiddelen beslist de directie over het gevolg dat moet worden gegeven aan elk geval waarin dit reglement niet voorziet. Klachten of suggesties van welke aard dan ook worden per mail naar de directie gestuurd

In geval van een ernstig geschil zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd.

DEZE REGELS ZIJN COLLECTIEF EN KUNNEN IN HET ALGEMEEN BELANG NIET WORDEN AANGEPAST AAN INDIVIDUELE GEVALLEN!

BEDANKT VOOR UW BEGRIP

Indien u op deze pagina blijft surfen accepteert u het gebruik van cookies.

Meer info