Offerte aanvraag

Online reserveren
espace aquatique camping

Reglement waterpark

Elke persoon of groep die de waterzone betreedt, moet zich zonder voorbehoud houden aan deze regels en aan alle uitbreidingen of verwijzingen in de vorm van posters of pictogrammen die zich ergens in de vestiging bevinden. Alle personen of groepen moeten de instructies en aanwijzingen van het zwembadpersoneel opvolgen.

Deze regels worden zichtbaar en permanent in de vestiging opgehangen.

I. TOEGANG TOT DE ZWEMBADEN
Het zwembadgedeelte is alleen toegankelijk voor personen die op de camping verblijven en een polsbandje dragen dat door de receptie wordt verstrekt.

Het zwembadcomplex is dagelijks geopend van 10.00 tot 19.30 uur (tijden ook aangegeven bij de ingang).

De toegang tot de zwembaden, de glijbanen en de rivier met boeien wordt ¼ uur voor sluitingstijd van het waterpark verboden. Evacuatie vindt ook plaats ¼ uur voor sluitingstijd van het waterpark.

Toegang tot ons waterpark is verboden voor :

 • Dieren
 • Personen die dronken of abnormaal opgewonden zijn
 • Personen onder invloed van psychotrope drugs
 • Personen met of verdacht van besmettelijke ziekten
 • Personen die duidelijk onrein zijn
 • Kinderen jonger dan 12 jaar zonder begeleiding van een volwassene die toezicht op hen kan houden

De directie kan altijd, om technische redenen of om redenen van overmacht, de tijdelijke of definitieve sluiting van het watergebied gelasten zonder dat dit kan worden verholpen.

II. VEILIGHEID
De wet verplicht de campingbeheerder niet om een badmeester te hebben die toezicht houdt op het zwembad: het zwembad van de camping wordt beschouwd als een privézwembad voor collectief gebruik, d.w.z. gereserveerd voor klanten. De campingbeheerder hoeft zich alleen te houden aan de voorschriften voor de uitrusting en de kwaliteit van het water.

Kinderen die in de zwembaden van de camping zwemmen, vallen onder de verantwoordelijkheid van hun wettelijke voogden. In dit opzicht moeten ook de ouders hun toezichtsplicht nakomen. Circulaire van 04 augustus 1981: In een advies van de Raad van State van 26 januari 1993 wordt bevestigd dat dit soort zwembaden, waarvan de toegang is voorbehouden aan de eigen klanten van de camping, niet moet worden beschouwd als een zwembad dat toegankelijk is voor het publiek in de zin van wet nr. 51-662 van 24 mei 1951 (bij afwezigheid van een toegangsbewijs). Bijgevolg zijn ze niet onderworpen aan toezicht door gekwalificeerd personeel.

Voor de veiligheid van de allerkleinsten is het waterpark afgesloten met beveiligde hekken die voldoen aan de normen van de hotelbranche. Het waterpark is een blotevoetengebied. Er zijn rekken bij de ingang van de zwembaden voor je schoenen. Het is dus verboden om schoenen mee te nemen in het zwembad.

Mensen die niet kunnen zwemmen moeten oppassen dat ze zich niet begeven in gebieden waar ze geen houvast hebben.

Reddingsmiddelen kunnen een leven redden. Behalve in geval van overmacht is het gebruik van reddings-, eerstehulp- en brandbestrijdingsmiddelen uitsluitend voorbehouden aan het personeel van de vestiging.

III. HYGIËNE
Omwille van de gewijzigde hygiënenormen zijn enkel zwempakken in lycra en/of neopreen (stoffen bedoeld om in te zwemmen) toegelaten. Shorts, Bermuda’s of andere kleding die niet geschikt is om in te zwemmen (alle stoffen die niet bedoeld zijn om in te zwemmen) worden systematisch geweigerd. Op goedgekeurde kleding moet duidelijk te zien zijn dat het gemaakt is van Lycra en/of Neopreen (stoffen bedoeld voor zwemmen). Elk loszittend kledingstuk, zelfs in Lycra/Neopreen, wordt om veiligheidsredenen geweigerd.

Kleedkamers, douches en toiletten zijn beschikbaar (bij de ingang van het overdekte zwembad). Er is ook een luiertafel in dezelfde ruimte voor de kleintjes (luiers zijn verplicht tijdens het zwemmen). Denk eraan dat douchen voor het zwemmen verplicht is.

Toegang tot de zwembaden is niet toegestaan aan personen :

 • die lijden aan infecties of huidletsels
 • die geen schone, traditionele zwemkleding dragen die in overeenstemming is met de goede zeden en uitsluitend bestemd is om in te zwemmen
 • die de douche- en voetbadprocedures niet hebben gevolgd

IV. GOED LEVEN
Roken is verboden in het watergebied.

Het is verboden om drank en voedsel te nuttigen in het water.

Het is ten strengste verboden om schoenen te dragen in het watergedeelte.

Het is verboden om :

 • Andere zwemmers te irriteren door handelingen of houdingen die geen respect tonen voor anderen
 • De installaties te bevuilen of te beschadigen door erop te schrijven, te tekenen, te smeren, te snijden, te slaan of op een andere manier
 • Te rennen, zwemmers in het water te duwen, te schreeuwen of te snorkelen
 • Duiken of springen
 • Producten gebruiken of aanbrengen die het water in de zwembaden kunnen verontreinigen

Voor het gebruik van zwemvliezen, snorkels, ballen of andere voorwerpen in de zwembaden is toestemming van de badmeester vereist

De directie behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving of schadevergoeding personen te weren waarvan de houding, het woord of het gedrag in strijd zijn met de goede zeden, de gezondheids- en veiligheidsregels en niet voldoen aan het campingreglement.

V. SCHADE
De directie wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen veroorzaakt door gebruikers, die volledig aansprakelijk zijn voor eventuele schade veroorzaakt aan derden, materiaal en lokalen. De camping wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal op het terrein en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verdwijnen van voorwerpen of kleding.

Onverminderd eventuele gerechtelijke stappen, beslist de directie over de te nemen maatregelen in alle gevallen die niet onder dit reglement vallen. Klachten of suggesties van welke aard dan ook moeten per post naar de directie worden gestuurd.

In geval van een ernstig geschil zijn alleen de plaatselijke rechtbanken bevoegd.

DEZE REGELS ZIJN COLLECTIEF EN KUNNEN, IN HET ALGEMEEN BELANG, NIET WORDEN AANGEPAST AAN INDIVIDUELE GEVALLEN !

BEDANKT VOOR UW BEGRIP.